5 مزيت اصلي و بسيار مهم تابلو هاي چنيوم


Amoxicillin Online

amoxicillin online

female viagra drops

female viagra review click female viagra over the counter

amoxil for uti

amoxicillin 500mg dosage for uti read here amoxicillin for dogs

buy prednisolone

buy prednisolone

buy prednisolone 5mg tablets uk

prednisolone dosage click here cheap prednisolone

lav dosis naltrexone

lav dosis naltrexone

clomid birmingham

clomid uk success rates click here clomid uk prescription

buy clomid bodybuilding

buy clomid tablets

alcoholism treatment uk

get naltrexone pills open naltrexone without prescription in uk

tamoxifen 10 mg online

buy tamoxifen

amoxicillin 500mg pil

amoxil 500mg dosage blog.thecraftyowl.co.uk amoxicillin 500mg price

cheap naltrexone uk

buy naltrexone online online naltrexone uk

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone no prescription website buy naltrexone online usa

buy prednisolone 5mg tablets uk

buy prednisolone

amoxicillin 500mg

amoxicillin online redirect buy amoxicillin amazon

clomid online reviews

clomid uk success rates charamin.jp clomid uk sale

ldn

lav dosis naltrexone online lav

medical abortion

medical abortion blog.tgworkshop.com buy abortion pill online

antibiotic without prescription

amoxicillin price without prescription

abortion pill kit

medical abortion

buy albuterol inhaler over the counter

buy albuterol online website buy albuterol sulfate inhalation solution

amoxicillin cost without prescription

antibiotic without prescription online amoxicillin price without prescription

order abortion pill online usa

abortion pill over the counter in usa

sertraline online

buy sertaline usa francescocutolo.it buy sertraline 25mg

Amitriptyline for Nerve Pain

buy amitriptyline

misoprostol philippines

abortion pill ph crossbordercapital.com pills for abortion

abortion pill kit

abortion pill online usa

abortion pill online usa

abortion pill online usa
تابلو چلنيوم ازجديدترين نسل تابلوها باحروف برجسته وروشنايي است كه زيبايي ومقاومت بهتري نسبت به سايرنسل هاي تابلوهاي هم نوع خود راداراست و اين به خاطر اينست كه پوشش و ديواره حروف برجسته آن از فلز چلنيم تشكيل مي شود.
درگذشته براي روشنايي شكل ياحروف از نيون استفاده مي شد ومشكلات خاص خودراداشت. دراصل تفاوت ميان حروف برجسته چلنيوم ونيون پلاستيك جنس لبه آن است كه ازفلز آلومينيوم مي باشد.
همچنين لبه چلنيوم نواراسفنجي گردگير دارد كه مانع ورود گرد وغبار به حروف داخل تابلو چلنيوم مي شود. لبه چلنيوم همچنين
يك روكش نايلوني را دارا مي باشد كه مانع ايجاد خط وخش برروي چلنيوم مي شود كه اين روكش محافظ بعد از نصب حتما بايد جدا شود كه اگر اين عمل انجام نشود بعد از آنكه درمعرض نور خورشيد قرار گرفت ديگر جدا نخواهد شد.
داخل تابلو چلنيوم لامپ هاي led   و  smd است.
مزيت هاي smd نسبت به led
1-پرنور بودن وضدآب بودن
2-مصرف پايين برق
3-پخش مناسب نور
4-خاموشي كمتر
5-نصب آسان و....


تابلو چلنيوم

تابلو چلنيوم-2

تابلو چلنيوم-3

تابلو چلنيوم-4

تابلو چلنيوم-5

© 2017 showtablo. All Rights Reserved | Design by gnb-web.ir