5 مزيت اصلي و بسيار مهم تابلو هاي چنيوم


تابلو چلنيوم ازجديدترين نسل تابلوها باحروف برجسته وروشنايي است كه زيبايي ومقاومت بهتري نسبت به سايرنسل هاي تابلوهاي هم نوع خود راداراست و اين به خاطر اينست كه پوشش و ديواره حروف برجسته آن از فلز چلنيم تشكيل مي شود.
درگذشته براي روشنايي شكل ياحروف از نيون استفاده مي شد ومشكلات خاص خودراداشت. دراصل تفاوت ميان حروف برجسته چلنيوم ونيون پلاستيك جنس لبه آن است كه ازفلز آلومينيوم مي باشد.
همچنين لبه چلنيوم نواراسفنجي گردگير دارد كه مانع ورود گرد وغبار به حروف داخل تابلو چلنيوم مي شود. لبه چلنيوم همچنين
يك روكش نايلوني را دارا مي باشد كه مانع ايجاد خط وخش برروي چلنيوم مي شود كه اين روكش محافظ بعد از نصب حتما بايد جدا شود كه اگر اين عمل انجام نشود بعد از آنكه درمعرض نور خورشيد قرار گرفت ديگر جدا نخواهد شد.
داخل تابلو چلنيوم لامپ هاي led   و  smd است.
مزيت هاي smd نسبت به led
1-پرنور بودن وضدآب بودن
2-مصرف پايين برق
3-پخش مناسب نور
4-خاموشي كمتر
5-نصب آسان و....


تابلو چلنيوم

تابلو چلنيوم-2

تابلو چلنيوم-3

تابلو چلنيوم-4

تابلو چلنيوم-5

© 2017 showtablo. All Rights Reserved | Design by gnb-web.ir