تابلو سازي ايرانيان(عضو رسمي اتحاديه)
يكي از جذابترين و زيباترين فعاليتهاي اين موسسه طراحي و ساخت استند(كامپوزيتي،راهنما و يا نمايش محصولات) ميباشد
استندهاي كامپوزيت در قالب المان و يا سمبلي از پيشينه يك محل ميباشد و نشان دهنده سابقه و اصالت آن محل(شهر ،محله و حتي شركتهاي بزرگ و يا كارخانجات )ميباشد
استند هاي كامپوزيت را ميتوان در كنار چوب،سنگ وياحتي آجر بصورت تركيبي كار كرد كه بسيار زيبا مي شود.
در بسياري از شركتها و كارخانجات بزرگ از اين استندها براي نمايش نام شركت،زيرمجموعه ها،استانداردها و ايزوهاي دريافت شده استفاده ميشود

© 2017 showtablo. All Rights Reserved | Design by gnb-web.ir