آموزش ساخت تابلو چلنيوم


درمرحله اول بايد به نرم افزار كارل دراو (coreldrow)  يااتوكد(autocad) آشنايي داشته باشيد تابتوانيد طرح مورد نظر را كه سفارش گرفته ايد طراحي كنيد.
درمرحله بعد بايد طرح مور دنظر بوسيله دستگاه ليزر برروي جنس پلكسي گلاس برش زده شود.

درمرحله سوم بايد لبه چلنيوم به پلكسي چسبانده شود. اين كارمي تواند توسط استادكارماهر يا با استفاده از دستگاه چلنيوم ساز انجام شود.نكته اي كه در مورد دستگاههاي چلنيوم ساز وجود دارد اينست كه اين دستگاهها ساخت اروپاست و براي حروف لاتين طراحي شده است نه براي فونت فارسي. و در برخي موارد ممكن است با مشكل مواجه شود.

درمرحله بعدي لبه حروف بر روي  يك ميز آهني با  آهنرباهاي  مخصوص ثابت و جذب مي شود و با چسب لبه چلنيوم را بر پلكسي چسپانده مي شود.
حال نوبت زير سازي اين حروف است كه با استفاده از ورق هاي پي وي سي انجام مي شود. اين حروف را برروي ورق هاي پي وي سي قرار مي دهند و با اره برقي برش مي زنند و درون چلنيوم قرار ميدهند.

ساخت تابلو چلنيوم بيشتر از آنكه وابسته به مباحث تخصصي باشد وابسته به تكنيك است كه با آموزش وانجام نمونه كار بدست مي آيد.

اموزش تابلو چلنيوم 1

اموزش تابلو چلنيوم 2

اموزش تابلو چلنيوم 3

اموزش تابلو چلنيوم 5

اموزش تابلو چلنيوم 6

اموزش تابلو چلنيوم 7

© 2017 showtablo. All Rights Reserved | Design by gnb-web.ir