انواع تابلوهاي حروف برجسته


انواع تابلوهاي حروف برجسته
1-تابلوهاي چلينيوم پلكسي دوبل: اين گونه تابلوها ازجنس پلكسي گلاس ودور تا دور چلينيوم در رنگهاي متنوع قابل اجرا خواهند بود. اين تابلوچلينيوم برروي انواع كامپوزيت سنگ چوب و... قابل اجرا مي باشند.
2-تابلوهاي چلينيوم حاشيه دار: اين تابلوها نيز در رنگهاي متنوع اجرا مي شوند.
3-تابلوهاي حروف برجسته چلينيوم ستاره اي: نماي ستاره اي اين نوع تابلوها آنها را ازنوع معمول تابلو چلينيوم متفاوت كرده است.
4-حروف برجسته سه بعدي وكيوم: اين تابلوها آغازگز رقابتي تنگاتنگ با حروف چلينيوم مي باشند.
5-حروف استيل: علي رغم اينكه به تازگي وبعد از به بازار آمدن انواع تابلوهاي جديدمانند چلينيوم ديگر در تابلوسازي از حروف هاي فلزي استفاده زيادي نمي شود ولي حروف برجسته استيل به خاطر طرح وساختهاي جديدتر و زيباتر هرگز ازمد نيفتاده وطرفداران بسياري دارد. درگذشته از قيچي دستي براي بريدن ورقها ي اين تابلوها استفاده مي شد ولي امروزه با پيشرفت تكنولوژي اين عمل توسط ليزر انجام مي شود وزيبايي حروف استيل را افزايش داده است.


© 2017 showtablo. All Rights Reserved | Design by gnb-web.ir