فونت خطي تابلوچلينيوم


تابلوهاي حروف برجسته چلينيوم يكي از زيباترين و در عين حال جديدترين تابلوهاي تبليغاتي مي باشد كه طرفداران بسياري را دارا مي باشد. اين تابلوها در رنگ ها و اندازه هاي مختلف به بازار عرضه مي شوند كه قابليت روشنايي دارند. زيباي و تنوع رنگ و اندازه چلنيوم باعث شده كه طرفداران بيشتري نسبت به ساير حروف برجسته پيدا كند.
بي ترديد آنچه باعث جذابيت بيشتر يك طرح و در نتيجه جذابيت بيشتر يك تابلو تبليغاتي چلنيوم مي شود فونت خطي آنست كه استفاده مي شود. فونت خطي كه در چلينيوم استفاده مي شود داراي دو وجه نوشتاري است:
1-وجه بصري: كه در زمينه هنرهاي تصويري است
2- وجه زبان شناسي: بعد زباني آن را به علوم زبانشناسي مربوط مي سازد
امروزه آنچه در طراحي مدرن حروف فارسي مشكل ساز شده است عدم توجه به ساختار به هم پيوستگي نوشتار فارسي است.
به همين علت بيشتر طراحان فونت چلينيوم هر حرف رابه صورت مستقل طراحي مي كنند.

© 2017 showtablo. All Rights Reserved | Design by gnb-web.ir