ترمووود چيست؟كاربردآن چيست؟ و نحوه توليد آن چگونه مي باشد


ازسالهاي بسياردوربشر به اين مطلب پي برده بود كه سوزاندن و نيم سوز كردن چوب مقاومت آن را دربرابر عوامل محيطي بالا مي برد.در همين راستا كشور فنلاند روش حرارت چوب را به روش ترموود كشف كرد.
در اين روش ابتدا چوبها را برش داده و به اشكال مختلف در مي آورند و سپس در داخل دستگاه ترموود آنها را 100 تا 130 درجه حرارت مي دهند تا رطوبت آن خشك شود و حرارت را بالاتر ميبرند تا كل رطوبت چوب خارج شود و ساعت ها در اين حالت باقي مي ماند. چوب آرام آرم سرد شده و پس از آن مقداري آب به آن مي پاشند و در اين مرحله چوب رطوبت جذب مي كند حدود 4 تا 6 درصد. به دليل دماي بالايي كه چوب متحمل مي شود از كليه جانوران ميكروسكوپي و حشرات پاك مي شود و پس از اين فرآيند چوب در مقابل سرما گرما بارندگي و ساير تغيير شكل در محيط هاي بيروني و داخلي مقاوم مي شود.
چوب هاي ترموود به دليل خاصيتي كه دارند براي موارد كه در معرض سرما گرما يا بارندگي قرار مي گيرند مناسب مي باشند.

چوب ترمووود
چوب ترموود
چو ترموود
چوب ترموود

© 2017 showtablo. All Rights Reserved | Design by gnb-web.ir